İklim değişikliğinin olumsuz etkilerini tüm dünyada hissetmeye başladık. Toplumu ve çevreyi ilgilendiren her konuda öncü olmayı hedefleyen şirketimizde, bu değişime yol açan sera gazı emisyonlarının azaltılmasının ve gelecek nesillere hak ettikleri mirası bırakmamızın son derece önemli olduğunu düşünerek, gündemimizin ilk sırasına iklim değişikliği ve alınması gereken önlemleri koyduk.

Doğal kaynakların kullanımının dönüştürülebilir alternatif kaynaklarla azaltılması, fosil yakıt kullanımının atıktan türetilmiş yakıtlarla ikame edilmesi, üretim sırasında tüketilen enerjinin azaltılması, daha verimli ve alternatif proses yöntemleriyle pazara yenilikçi ürünlerin sunulması önümüzdeki yıllarda karbon emisyonunu azaltmaya yönelik hazırlanan yol haritamızın başlıca hedefleridir.

Cementir Grup, CO2 emisyonlarını azaltmak için iddialı iklim hedefleri belirleyerek, 2024-2026 Endüstriyel Planı'nda 10 yıllık bir yol haritası belirlemiş ve sürdürülebilirlik projelerine yaklaşık 100 milyon Euro yatırım yapmayı planlamıştır. Şubat 2024'te Bilime Dayalı Hedefler Girişimi (SBTi), Cementir'in hem kısa hem de uzun vadeli karbon azaltma hedeflerini doğrulamış, bu hedeflerin 1,5°C senaryosu ile uyumlu olduğunu belirtmiş ve Cementir’in 2050 yılına kadar net sıfır emisyon hedefini de onaylamıştır. Cementir, CDP tarafından A- derecesi ile değerlendirilmiş ve dünya çapındaki tüm önemli kuruluşlar tarafından sürdürülebilirlik derecelendirmelerine sahiptir.

Cementir Grup sürdülebilirlik hedefleri ile ilgili daha fazlasını keşfedin: (CH website - sustainability)

İklim değişikliği tehdidi, gelişen teknoloji, sosyal ve çalışma hayatındaki değişiklikler, artan rekabetin ortaya çıkardığı yeni dünya düzenine adapte olmak zorunluluğu, tüm dünya şirketlerini döngüsel ekonomi modeline geçmeye yönlendirmektedir.

Döngüsel ekonomi, kaynakların daha sorumlu bir şekilde kullanıldığı, ürün ömrünün uzatıldığı ve tüm malzemelerin atık üretmeksizin yeniden üretim sürecine kazandırıldığı, sürdürülebilirlik ve inovasyonu merkez alan yeni bir üretim modelidir. Döngüsel ekonomi, yenilenebilir enerji kaynaklarına geçişle desteklenerek, ekonomik, doğal ve sosyal sermaye oluşturur.

Daha az kaynakla daha fazlasını inşa etmek ve ekosistemlerimizi korumak için, döngüsel ekonominin üç ilkesini Azalt, Yeniden Kullan ve Geri Dönüştür'ü takip ediyoruz.

Dünya çapında ve ülkemizde döngüsel ekonomiye en yüksek seviyede katkıda bulunmayı hedefleyen şirketimiz, 2030 yılına kadarki gelişim alanlarını belirlemiş, gerekli yatırım planlarını hazırlamış ve yeni iş modellerini de hayata geçirmek üzere çalışmalarını başlatmıştır.