2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Bilgilendirme Notu

Sürdürülebilirlik & Yönetim Sistemleri

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Çimentaş Grup Yönetimi sektörde karlı ve sürdürülebilir olmak için dünyanın sınırlı kaynaklara sahip olduğunun dolayısıyla sürdürülebilir bir yaklaşıma gereksinim duyulduğuyla ilgilenmek zorunda olduğunun farkındadır.

Çimentaş Grup sürdürülebilirliği çevresel hedefleri açısından başarmak için şu yolları izler;

 • Uygulamada sorumluluğu dahilinde bulunan yasa ve yönetmelikler ile uyumlu olmak
 • Sürdürülebilir gelişime odaklanmak, teknolojik yenilenmeyi teşvik etmek,
 • Alternatif hammadde kullanımını artırarak fosil yakıt tüketimini azaltmak,
 • Bireysel ürünlerin çevresel etkisini kontrol altında tutarak kısıtlamak, emisyon, imisyon, enerji tüketimi, su kullanımı ve atık oluşumunu azaltmak,
 • Müşterilerinin çevresel hedeflerine ulaşmakta yardımcı olmak için sürdürülebilir ve çevreyle dost beton ürünleri kullanmaları konusunda yardımcı olmak
 • İş planlamalarında pro-aktif ve sürekli iyileştirici hedefler belirlemek
 • Sürdürülebilir hedeflere ulaşmak için çalışanlarına sürekli eğitim vermek,
 • Çevresel etkileri bulunan acil vakalara yanıt vermek veya engellemek,
 • Paydaşlar, müşteriler, çalışanlar, yetkililer, tedarikçiler, yerel yönetimler ve hissedarlarla iletişimde şeffaflığı arttırmak ve diyalogları geliştirmek,
 • Sürdürülebilir gelişim politikasını, hedeflerini, aksiyon planlarını Çevresel Sürdürülebilirlik Raporu hazırlayarak paylaşmak,
 • Hedeflerin belirlenmesi ve belirlenen hedeflere ulaşılması için çevresel anahtar performans göstergelerini rehber olarak kullanmak veya formüle etmek.

YÖNETİM SİSTEMLERİ

Çimentaş’ın 4 adet çimento fabrikasında da ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, ISO 50001Enerji Yönetim Sistemi, OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ve TS EN 197-1 Fabrika ve Fabrika Üretim Kontrolü etkin olarak uygulanmaktadır.

Fabrikalarımızda;

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Kalite ve Çevre Kurulu (KÇK) tarafından,
ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi ve OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi BSI (İngiliz Standartlar Enstitüsü) tarafından,
Ürünlerimizin TS EN 197-1’e uygunluğu Performans Değişmezliği Belgeleri ile Kalite ve Çevre Kurulu (KÇK) tarafından belgelendirilmiştir.

Çimentaş Grup Kalite, Çevre, Enerji, İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası

Sürekli Gelişim: Kalite, Fabrika Üretim Kontrolü, Çevre, Enerji, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemlerimizin şartlarına uymak, etkinliğini ve performansını sürekli iyileştirmek.

Yasal ve Diğer Şartlara Uyum: Yürürlükteki çevre, enerji kullanımı, tüketimi, verimliliği, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yasal uygunluk yükümlülüklerimizi yerine getirmek, sektörel yükümlülükler dâhil olmak üzere diğer şartlara ve ürün standartlarına uymak, yasal şartların iyileştirilmesine ve geliştirilmesine yönelik çalışmalara katkıda bulunmak.

Müşteri Memnuniyeti: Bütün faaliyetlerimizde müşteri memnuniyetini esas almak ve bu doğrultuda müşterilerin ihtiyaçlarını ve beklentilerini belirlemek, daha fazlasını vermek amacıyla çalışmak.

Riskler ve Kazalar: Kalite, çevre, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tüm riskleri belirlemek, incelemek, azaltmak ve kazaları önlemek için gerekli faaliyetleri gerçekleştirmek. Çalışanlarımızın yaptıkları işlerden dolayı yaralanmalarını ve sağlıklarının bozulmasını engellemek.

Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Etkinliklerinin Kontrolü: Çalışmalarımız sonucu oluşabilecek toz, gaz emisyonu, atık ve gürültü düzeyini sistemli olarak azaltmak, bunun sürekliliğini sağlamak.

Doğal Kaynak Kullanımında Çevreye Saygı: Gereksiz doğal kaynak kullanımını önlemek, atığı kaynağında azaltmak, atığın geri dönüşümünü ve geri kazanımını artırmak için çalışmalar yapmak. Atıklar için uygun bertaraf etme tekniklerini kullanarak kirliliğin önlenmesini ve çevrenin korunmasını sağlamak. Ocak işletmesi sonrası rehabilitasyon çalışmaları yapmak.

Eğitim ve Bilinçlendirme: Kalite, Fabrika Üretim Kontrolü, Çevre, Enerji, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemlerimiz için gerekli olan tüm eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarını kültürümüzün sürekli bir parçası olacak şekilde devam ettirmek.

Çalışanlarımızın, yüklenicilerimizin, tedarikçilerimizin ve toplumun çevre duyarlılığının artırılmasına yönelik faaliyetleri desteklemek.

Teknolojinin Takibi: Yeni teknolojileri ve teknolojik gelişmeleri sürekli takip etmek. Enerji performansının iyileştirilmesine yönelik tasarımlar gerçekleştirmek, gereken kaynakları temin etmek.

Herkesin Katılımı: Kalite, Fabrika Üretim Kontrolü, Çevre, Enerji, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemlerimizi, tüm çalışanlarımızın, yüklenicilerimizin, tedarikçilerimizin etkin katılımı ve sorumluluk paylaşımı sayesinde iş yapma ilkelerimizin bir parçası haline getirmek. 3. taraflarla, hissedarlarımızla, çalışanlarımızla, müşterilerimizle ve diğer paydaşlarla kalite, fabrika üretim kontrolü, çevre, enerji, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili konularda açık olarak iletişimde bulunmak. Yetkili makamlarla, ilgili yerel idari makamlarla, şahıslarla, cemiyetlerle, kamu kurum ve kuruluşlarıyla şirketin faaliyetleri ile ilgili konularda işbirliğinde bulunmak.

Tedarikçilerle Uyum: Mevcut süreçlerimizde ve yeni yatırımlarımızda; önemli çevresel etkileri en az olan ve enerji performansımızın iyileştirilmesine yönelik beklentilerimizi karşılayan müteahhitleri ve tedarikçileri seçmek, uygulamalarında Kalite, Fabrika Üretim Kontrolü, Çevre, Enerji, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemlerimize uyumlarını sağlamak, yönetim sistemlerimize uygun malzeme ve hizmet tedarik etmeleri için işbirliği içerisinde çalışmak.

İzmir Çimento Fabrikası Türk A.Ş.
Egemenlik Mahallesi Eski Kemalpaşa Caddesi No:4B Işıkkent Bornova İzmir/TÜRKİYE +90 (232) 472 10 50 | info@cimentas.com
Trakya Çimento Fabrikası
Sinanköy Mevkii Lalalpaşa – EDİRNE +90 (284) 323 11 04 | info@cimentas.com
Elazığ Çimento Fabrikası
Kızılay Mah. Kazım Karabekir Cad. No:12 ELAZIĞ +90 (424) 224 39 21 | info@cimentas.com
Kars Çimento Fabrikası
Merkez Bozkale Köyü Mevkii 36210 KARS +90 (474) 242 62 30 (6 Hat) | info@cimentas.com